Roda de capoeira

Dijous 1 de novembre, 17 h

Pots compartir:

Plaça de la Independència

ESPORTS 20 anys de Capoeira Canigó

Horari: de 17 a 19.30 h

Dijous 1 de novembre, 17 h
Plaça de la Independència, 17001 Girona