Nit Alternativa

Divendres 26 d'octubre, 23 h

Pots compartir:

Barraca Salutacció – La Copa

La Copa

ALTRES Horari: de 23 a 2.30 h

Divendres 26 d'octubre, 23 h
Passeig de l'Onyar, 17007 Girona