Castells de cartes

Del 28 al 31 d’octubre

Pots compartir:

Virtual


 

Podeu publicar la foto del vostre cartell de cartes durant el període indicat, tant a Instagram com a Facebook. Caldrà que etiqueteu la Festa Major dels Quatre Rius (Instagram: @fm4rius i Facebook: @FestaMajor4Rius) i que hi indiqueu l’etiqueta del riu al qual pertanyeu (#Galligants, #Güell, #Onyar o #Ter) Puntuació: 20, 15, 10 i 5 punts per al 1r, 2n, 3r i 4t classificat, respectivament. La classificació dependrà del nombre de cartes col·locades i dels pisos fets. Cada carta col·locada sumarà 1 punt i cada pis addicional, més enllà dels dos mínims, sumarà 5 punts. El total es farà sumant la puntuació de cada riu segons les fotos rebudes.

Vídeos dels actes pel web www.girona.cat/santnarcis